მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

ლაქი პარკეტისთვის გლუვი 0,75ლტ

ლაქი პარკეტისთვის გლუვი 2,5ლტ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 12კგ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 0,75ლტ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 2,5ლტ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 12კგ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 0,85კგ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 3კგ

ლაქი ნიტრო ნახევრად გლუვი 0,85კგ

ლაქი ნიტრო გლუვი 0,85კგ

ლაქი ნიტრო პრიალა 12კგ

ლაქი ნიტრო პრიალა 0,85კგ

ლაქი ნიტრო გლუვი 3კგ

ლაქი ნიტრო ნახევრად გლუვი 3კგ

ლაქი ნიტრო პრიალა 3კგ

ლაქი იახტის გლუვი 0,75ლტ

ლაქი იახტის გლუვი 2.5ლტ

ლაქი იახტის ნახევრად გლუვი 0,75ლტ