მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

საღებავი ექსტერიერის "ECO SUN" 20კგ.

საღებავი ექსტერიერის "ECO SUN" 7.5ლტ

საღებავი ექსტერიერის "ECO SUN" 2.5ლტ

საღებავი ინტერიერის "Silicone Matt" 2.5ლტ

საღებავი ინტერიერის "Silicone Matt" 7.5ლტ

საღებავი ინტერიერის "Silicone Matt" 15ლტ

საღებავი ინტერიერის "Latex Matt" 2.5ლტ

საღებავი ინტერიერის "Latex Matt" 7.5ლტ

საღებავი ინტერიერის "Latex Matt" 20კგ

საღებავი ინტერიერის "Plastic Matt" 2.2ლტ

საღებავი ინტერიერის "Plastic Matt" 6ლტ

საღებავი ინტერიერის "Plastic Matt" 12ლტ