მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

ლაქი პარკეტისთვის გლუვი 0,75ლტ

ლაქი პარკეტისთვის გლუვი 2,5ლტ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 12კგ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 0,75ლტ

ლაქი პარკეტისთვის პრიალა 2,5ლტ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 12კგ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 0,85კგ

ნიტრო ლაქის გრუნტი 3კგ

ლაქი ნიტრო ნახევრად გლუვი 0,85კგ

ლაქი ნიტრო გლუვი 0,85კგ