მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

ლაქი ნიტრო პრიალა 12კგ

ლაქი ნიტრო პრიალა 0,85კგ

ლაქი ნიტრო გლუვი 3კგ

ლაქი ნიტრო ნახევრად გლუვი 3კგ

ლაქი ნიტრო პრიალა 3კგ

ლაქი იახტის გლუვი 0,75ლტ

ლაქი იახტის გლუვი 2.5ლტ

ლაქი იახტის ნახევრად გლუვი 0,75ლტ

ლაქი იახტის ნახევრად გლუვი 2.5ლტ

ლაქი იახტის პრიალა 12კგ

ლაქი იახტის პრიალა 0,75ლტ

ლაქი იახტის პრიალა 2.5ლტ