მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

გრუნტი ინტერიერის "Cover Primer" 2.5ლტ (თეთრი)

გრუნტ-კონცენტრანტი 1/7 15ლტ

გრუნტ-კონცენტრანტი 1/7 0,75ლტ

გრუნტ-კონცენტრანტი 1/7 2.5ლტ

გრუნტი ანტიკოროზიული 20კგ (შავი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 0,75ლტ (შავი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 0.75ლტ (თეთრი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 2.5ლტ (თეთრი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 20 კგ (თეთრი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 0,75ლტ (რუხი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 0,75ლტ (წითელი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 20კგ (რუხი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 20კგ (წითელი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 2,5ლტ (წითელი)

გრუნტი ანტიკოროზიული 2,5ლტ (რუხი)