* ადგილზე მიტანის სერვისი ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს მხოლოდ თბილისის, მცხეთისა და რუსთავის მასშტაბით.
* ადგილზე მიტანა ხდება ერთ სამუშაო დღეში.
* გაითვალისწინეთ, რომ ტრანსპორტირების სერვისი არ ითვალისწინებს სართულზე ატანას.