მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რის გამოც საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი

ფასი:

ჩამრთველი ორიანი touran cream - 24121003

ჩამრთველი ერთიანი touran cream - 24121001

ჩარჩო ექვსიანი touran cream - 24120096

ჩარჩო ხუთიანი touran cream - 24120095

ჩარჩო ოთხიანი touran cream - 24120094

ჩარჩო სამიანი touran cream - 24120093

როზეტი CAT5 touran white - 24111044

როზეტი TEL RJ11 touran white - 24111040

როზეტი TV touran white - 24111029

როზეტი ორიანი დამიწებით touran white - 24111025

როზეტი ორიანი touran white - 24111024

როზეტი ერთიანი touran white - 24111015

ჩამრთველი ზარი touran white - 24111012

ჩამრთველი რევერსი ორიანი touran white - 24111009